Search
Close this search box.

Norintiems tvarkyti vandens telkinius teks palūkėti, kol neršia ir migruoja žuvys, peri vandens paukščiai

Žemės savininkai, norintys savo teritorijoje susitvarkyti vandens telkinių pakrantes, turėtų luktelėti – nuo antradienio įsigalioja draudimas atlikti šiuos darbus. Pagal galiojantį Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašą vandens telkinius tvarkyti draudžiama vandens paukščių perėjimo, pavasarinio žuvų neršto ir migracijos laikotarpiu, nuo kovo 15 iki birželio 30 d.

Aplinkosaugininkai primena, kad pašalinta augalija ir dugno nuosėdos negali būti sandėliuojamos, šalinamos ar paskleidžiamos vandens telkiniuose, pelkių ir šaltinynų teritorijose, akmenynuose, natūraliose pievose, saugomų rūšių radavietėse ir augavietėse, potvynių užliejamose teritorijose ir vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose.

Šalinant dugno nuosėdas ir pjaunant makrofitus, labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad iškastas dugno nuosėdas ir nupjautos vandens augmenijos biomasę būtina iš karto surinkti ir išvežti sutvarkyti už vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos, t. y. kuo toliau už tiesioginės paviršinės vandens prietakos baseino ribų.

Nesurinkta vandens augalų biomasė supūva vandens telkinyje, todėl toks makrofitų pjovimas nė kiek neprisideda prie jo kokybės ir aplinkos gerinimo, o tik sudrumsčia vandenį arba net paskatina vandens augalijos plėtimąsi (kai susmulkinami ir paskleidžiami augalų šakniastiebiai ir pumpurai).

Žmonės, kurie ruošiasi tvarkyti vandens telkinius, turi atsiminti, kad informaciją, kai vandens telkinių tvarkymo ir jų pakrantės tvarkymo darbams būtina teikti pranešimą arba gauti pritarimą projektui, gali rasti pirmame įsakymo priede. 

Šiame priede rasite, kada būtina teikti pranešimą arba gauti pritarimą vykdomam projektui, kokie reikalavimai taikomi vandens telkiniams, kurie yra saugomose teritorijose ir kokie reikalavimai yra keliami kitiems telkiniams. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad paviršinio vandens telkinio kranto (pakrantės) erozijos prevencijos ir erozijos padarinių šalinimo, erozijos pažeisto kranto (pakrantės) tvarkymo ir atkūrimo priemonės taikomos, kai Civilinės saugos įstatyme nustatytais atvejais kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai. Šiais atvejais visada būtinas pritarimas projektui. 

Pastaba: vandens telkinių tvarkymas neribojamas vykdant darbus miestų ir miestelių teritorijose, kurios teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos rekreacinėms. Papildomas draudimas atlikti vandens telkinių tvarkymo darbus galioja lašišinių žuvų neršto ir migracijos laikotarpiu nuo rugsėjo 15 iki gruodžio 31 d. 

Gyventojai vandens telkinių pakrantės tvarkymą glaudžiai sieja su pakrantėje augančių medžių kirtimu, krūmynų ar išvartų šalinimu. Tačiau pagal Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašą tokie darbai nelaikomi tiesioginiu pakrantės tvarkymu, jų šis teisės aktas nereglamentuoja. Tvarkant ar šalinant pakrantės želdynus privaloma laikytis Želdynų įstatyme įtvirtintų reikalavimų.

Apie įvykius, susijusius su šiuo draudimu, kai reikia reaguoti skubiai, praneškite telefonu 112 arba Aplinkos Apsaugos Departamento Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu (8 5) 273 2995. 

TAIP PAT SKAITYKITE