Search
Close this search box.

Kviečiame išreikšti nuomonę apie ECHA pasiūlymą riboti šviną lauko šaudyme ir žvejyboje

švinas žvejyboje

Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Socialinės ekonominės analizės komitetas pateikė  Nuomonę dėl siūlomo švino apribojimo lauko šaudyme ir žvejyboje. Aplinkos ministerija kviečia visas suinteresuotas šalis teikti pastabas ir pasiūlymus šiam  projektui. Jas galima išsakyti viešojoje konsultacijoje, kuri vyks iki rugpjūčio 29 d.

Švinas šimtmečius buvo plačiai naudojamas gaminant medžioklės, sportinio šaudymo šaudmenis ir žvejybos reikmenis – svarelius, masalą. Apskaičiuota, kad kiekvienais metais Europos Sąjungoje  į aplinką pasklinda apie 44 tūkst. tonų švino: 57 proc. šio kiekio dėl sportinio šaudymo, 32 proc. dėl medžioklės ir 11 proc. dėl žvejybos.

Nustatyta, kad laukiniai gyvūnai, pavyzdžiui, paukščiai apsinuodija švinu, kurio yra šaudmenyse, žvejybos reikmenyse. Švino junginių perteklius neigiamai veikia ir žmogaus sveikatą – kenkia nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo, inkstų ir kitoms žmogaus organizmo sistemoms. Į žmogaus organizmą švino likučiai gali patekti kartu su sumedžiota žvėriena ar paukštiena.

Jei švino patekimo į aplinką neribosime, per ateinančius 20 metų joje pasklis apie 876 tūkst. tonų šio metalo. Švinu apsinuodija laukiniai vandens paukščiai, per mitybos grandines švino junginiai vėliau gali keliauti ir į kitus organizmus, įskaitant žmonių vartojamus maistui, pavyzdžiui, žuvį.

ECHA siūlo apriboti švino tiekimą rinkai ir naudojimą šaudmenyse (šaunamųjų ginklų  šaudmenyse, kulkose ir pneumatinių šautuvų šaudmenyse), žvejybos įrankiuose, skirtuose veiklai lauke. Veiklos lauke apima medžioklę, sportinį šaudymą, kitokį šaudymą lauke, žvejybą. 

Siūlomas apribojimas nebūtų taikomas švino šaudmenų ir šovinių naudojimui kariniais tikslais, policijos, saugumo ir muitinės pajėgose. Jais šaudyti būtų leidžiama ir patalpose. 

Pasiūlytas apribojimas papildo 2021 m. priimtą švino šratų naudojimo šlapžemėse apribojimą, kuris visose ES valstybėse narėse bus pradėtas taikyti 2023 m. vasario 15 d. Apribojimo sąlygos nustatytos atitinkamame Europos Komisijos reglamente.

Jeigu bus priimtas šis ECHA pasiūlymas, švino išmetimas į aplinką sumažėtų 1,7 mln. tonų per 20 metų. Be to, siūlomas apribojimas sumažintų riziką žvėrieną dažnai valgančių asmenų, ypač vaikų sveikatai. 

Visos suinteresuotos šalys kviečiamos įvertinti ECHA Socialinės ekonominės analizės komiteto paskelbtame dokumento projekte pateikiamą galimų siūlomo apribojimo kaštų ir naudos visuomenei analizę bei išvadas. 

Reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: siūlomą trumpesnį pereinamąjį laikotarpį, kuriuo bus leidžiama naudoti švininius šratus medžioklėje; siūlomus šaudmenų ir žvejybos svarelių, kuriuose naudojamas švinas, ženklinimo ir informacijos pateikimo vartotojams pardavimo metu reikalavimus; išimtį, siūlomą taikyti sportinio šaudymo švininiams šratams; alternatyvų švininiams šratams tinkamumą.

Informuojame, kad ECHA pradėjo papildomas tikslines konsultacijas dėl Europos maisto saugos tarnybos pateiktų duomenų, siekdama įvertinti švino naudojimo šaudmenyse keliamą pavojų žmonių sveikatai vartojant žvėrieną. Susipažinti su dokumentu galite čia

Raginame nuomonę dėl pasiūlymo išreikšti dabar – įpusėjus pasiūlymo nagrinėjimo procesui. Europos Komisija įvertins iš suinteresuotųjų šalių gautus pagrįstus pasiūlymus ir galutinę ECHA nuomonę rengdama REACH reglamento pakeitimo projektą. Minėtas teisės akto dėl plataus švino naudojimo ribojimo sąlygų projektas bus priimtas sutarus visoms ES valstybėms narėms ir Europos Komisijai.

ECHA nuomonę dėl šio apribojimo Europos Komisijai planuoja pateikti 2023 m. pirmąjį ketvirtį. Daugiau informacijos apie apribojimo pasiūlymą rasite čia.

Bendrą nuomonę, pasiūlymus, pagrindžiančius dokumentus ir informaciją atsakant į konkrečius klausimus dėl pasiūlyto apribojimo galite pateikti čia.

TAIP PAT SKAITYKITE