Search
Close this search box.

Saugant nykstančius ungurius siūloma griežtinti jų žvejybos draudimus

Europos Komisija šiais metais rengs konsultacijas su atsakingomis institucijomis, žvejų, akvakultūros įmonių atstovais europinių ungurių žvejybos draudimui aptarti. Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES) siūlo uždrausti visų vystymosi stadijų ungurių verslinę ir mėgėjų žvejybą jūrų ir vidaus vandenyse, visose jų buveinėse. 

Be to, rekomenduojama imtis priemonių, kad būtų sumažintas hidroelektrinių ir kitos žmonių veiklos daromas neigiamas poveikis ungurių ištekliams. 

Laikantis atsargumo principo pagal Tarybos reglamentą, kuris 2022 m. nustato tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes, jau nuo šių metų rugpjūčio mėnesio europinių ungurių verslinė ir mėgėjų žvejyba jūroje ir pakrančių lagūnose turi būti uždrausta tris mėnesius, kuriais europinių ungurių migracija yra didžiausia.

Valstybės narės privalo pranešti Europos Komisijai apie nustatytą draudimo laikotarpį, kartu su šį pasirinkimą pagrindžiančia informacija.

Numatoma, kad Lietuvoje šis draudimo laikotarpis bus nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio pabaigos, kai, mokslinių tyrimų duomenimis, vyksta intensyviausia ungurių migracija iš Kuršių marių į jūrą. Šiuo metu Kuršių mariose ir jūroje bus draudžiama ne tik tikslinė ungurių žvejyba, naudojant ūdas ar skritulius, bet taip pat bus draudžiama atsitiktinai sugautus ungurius turėti laive, tinklelyje, varžoje ar kt. Visus atsitiktinai sugautus ungurius bus privaloma nedelsiant paleisti.

Kituose vidaus vandens telkiniuose ungurių žvejyba nebus draudžiama. Pagal Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, žvejui mėgėjui per vieną žvejybą leidžiama sugauti 3 ungurius. Jūroje ungurių mėgėjų žvejyba draudžiama ištisus metus.

Tarptautinės jūrų tyrimo tarybos duomenimis, europinių ungurių ištekliai nebesiekia saugaus biologinio limito. Nors šių žuvų verslinė žvejyba apribota, kasmet atliekami jų įveisimo darbai, būklė vis dar išlieka bloga. Vis dar neaišku, dėl kokių priežasčių nuo 8-ojo dešimtmečio pabaigos ungurių taip drastiškai sumažėjo visame areale. 

Primename, kad už neteisėtą žvejybą gresia administracinės baudos nuo 120 iki 300 eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. Už kiekvieną draudžiamu metu sužvejotą ungurį teks atlyginti po 480 eurų žalą žuvų ištekliams. Jei šie pažeidimai bus  gamtinių rezervatų ar ichtiologinių draustinių vandens telkiniuose, taikomas trigubas žalos apskaičiavimo įkainis.

Apie pastebėtus brakonieriavimo atvejus prašome pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.

TAIP PAT SKAITYKITE