Search
Close this search box.

Aplinkosaugininkai stabdys neteisėtą europinių ungurių žvejybą

Trečiadienį Aplinkos apsaugos departamentas pradeda akciją „Ungurys 2021“, truksiančią iki gegužės 31-osios. Vykdydami akciją, aplinkosaugininkai stabdys neteisėtą europinių ungurių žvejybą.

Nors verslinė ungurių žvejyba apribota ir kasmet vykdomi ungurių įveisimo darbai, šių žuvų būklė vis dar sparčiai blogėja. Tarptautinės jūrų tyrimo tarybos (ICES) duomenimis, europinių ungurių ištekliai yra už saugaus biologinio limito ribų“, – sako Gamtos išteklių apsaugos skyriaus vedėjas Kęstutis Motiekaitis.

Europos Tarybos reglamente, nustatančiame priemones ungurių ištekliams atkurti, siūloma ne tik riboti žvejybą, bet taikyti ir kitas priemones, kad jūros nerštavietes pasiektų kuo daugiau šių žuvų. 

Kaip pastebi K. Motiekaitis, vis dar neaišku, dėl kokių priežasčių nuo 8-ojo dešimtmečio pabaigos ungurių taip drastiškai sumažėjo visame areale. O kadangi Lietuvos vandens telkiniai yra mažai užteršti ir palyginti atviri natūraliai ungurių migracijai, galime svariai prisidėti prie išteklių atnaujinimo.

„Dar užpernai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai įgijo teisę atlikti objektų, kurių prekyba ribojama ar draudžiama, kontrolinius pirkimus. Naudodamiesi šia teise, aplinkosaugininkai stebės skelbimus ir rinks kitą informaciją apie prekybą galimai nelegaliai sugautomis žuvimis. Įtarę, kad daromas administracinis nusižengimas, atliksime kontrolinius pirkimus“, – pabrėžia Gamtos išteklių apsaugos skyriaus vedėjas.

Taip pat aplinkosaugininkai imsis priemonių prieš ungurių nelegalią žvejybą. „Stipriname ir žvejų mėgėjų, ypač povandeninės žvejybos, kontrolę. Vykdydami upių ir upelių, kuriais vyksta intensyviausia ungurių migracija, kontrolę, tikrinsime, ar nėra nelegaliai pastatytų užtvankų ar kitų kliūčių žuvų migracijai, ar hidroelektrinėse įrengtos efektyvios žuvų apsaugos priemonės, ar į upelius nepatenka teršalai“, – vardija K. Motiekaitis.

2009 m. unguriai buvo įtraukti į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) konvencijos II priedą, kuriame išvardytų rūšių egzemplioriams taikomas specialus prekybos reguliavimas. Draudžiama eksportuoti iš ES ir importuoti į ES europinius ungurius.

Lietuva pagal CITES reikalavimus įdiegė kontrolės ir apskaitos sistemą, užtikrinančią prekybos unguriais kontrolę.

TAIP PAT SKAITYKITE